Słowniczek

Podstawowe pojęcia i zwroty związane z hostingiem

SPRAWDŹ NAS

Autoresponder

Usługa udostępniana dla poczty elektronicznej umożliwiająca generowanie automatycznej odpowiedzi na nadsyłane wiadomości, np. w przypadku nieobecności w pracy / urlopu.

Baza danych SQL

Baza danych wspierana przez serwer bazy; dostęp do takiej bazy danych następuje za pomocą tzw. „zapytań” w języku SQL zrozumiałym dla serwera bazy danych.

CGI (Common Gateway Interface)

Standard interfejsu zawierający metody wykonywania skryptów po stronie serwera; wykorzystywany jest do budowy dynamicznych komponentów stron WWW.

DNS (Domain Name System)

Rozproszona baza danych odwzorowująca łatwe do zapamiętania przez użytkownika nazwy domenowe.

DNS Server (Name server / Serwer nazw)

Serwer obsługujący daną nazwę/domenę. Informacje o serwerach DNS są niezbędne dla zarejestrowania domeny.
Serwery DNS Klatka.pl:
Name Server 1: ns1.va.pl IP: 51.83.238.148
Name Server 2: ns2.va.pl IP: 51.75.61.235

Domena

„Nazwa” jest elementem architektury sieci Internet.

Sub-domena albo poddomena

To domena stworzona w ramach domeny niższego poziomu. np. nazwa.type.pl jest subd-omeną domeny type.pl.

Delegacja domeny

Oznacza przypisanie danej nazwy do obsługującego ją serwera nazw (serwera DNS).

Dysponent domeny

Osoba lub instytucja mająca prawa do rozporządzania domeną w ramach uprawnień nadanych przez instytucję rejestrującą.

FTP

File Transfer Protocol – Protokół transmisji plików; zazwyczaj usługa ftp służy do kopiowania plików z odległej maszyny do lokalnej lub odwrotnie, działa na zasadzie klient-serwer i korzystamy z niej przeważnie przy użyciu interaktywnej aplikacji FTP; za pomocą programu FTP możemy np. zaktualizować na serwerze swoją stronę internetową.

Firewall

Zestaw urządzeń i oprogramowania umożliwiający oddzielenie sieci lokalnej, zapewniający jej pełną ochronę przed niepowołanym dostępem z Internetu.

Host

komputer w sieci posiadający własny adres IP, nazwę i często należący do domeny; komputer podłączony bezpośrednio do Internetu, pozwalający świadczyć usługi internetowe klientom.

Adres IP

Niepowtarzalny numer nadawany każdemu komputerowi znajdującemu się w sieci Internet, mający służyć jego identyfikacji; składa się z czterech odrębnych numerów rozdzielonych kropkami, np. 91.121.126.63; notacja IP składajaca się z 4 oddzielnych numerów nazywana jest IPv4 (IP version 4); ze względu na niewystarczającą pojemność numerów IPv4 (maksymalna liczba kombinacji numerów IP) powstała wersja 6 – IPv6 jednakże jest ona rzadko wykorzystywana ze względu na brak kompatybilności tych dwu notacji .

Kolokacja serwera

Usługa ta polega na umieszczeniu w serwerowni Providera własnego serwera fizycznego; dostawca Internetu zapewnia nieprzerwany i stabilny dostęp do wysokiej jakości łącz internetowych, niezawodnych źródeł zasilania oraz chroni przed niepowołanym dostępem.

Konto www

To udostępniona przestrzeń dyskowa na serwerze (podobnie jak w przypadku skrzynki e-mail), która zapewnia funkcjonowanie stron WWW.

Login

Nazwa użytkownika służąca wraz z hasłem uwierzytelnieniu tożsamości osoby starającej się o dostęp do chronionych zasobów; ma postać jawną .

MySql

Jedna z najszybszych baz danych SQL; znalazła zastosowanie głównie do obsługi baz danych w Internecie i tworzeniu dynamicznych stron WWW.

Panel administracyjny

Przy jego pomocy możesz zarządzać kontami i usługami swoimi i swoich użytkowników / klientów.

PERL

Pracital Extraction and Reporting Language – Skryptowy język programowania stosowany do tworzenia aplikacji działających po stronie serwera internetowego (np skryptów cgi); do najczęstszych typowych zastosowań PERL-a należy zaliczyć aplikacje oparte na bazach danych lub generowanie stron WWW na podstawie wcześniej przygotowanych danych.

PGP

Darmowy program szyfrujący m.in. wiadomości poczty elektronicznej, mający na celu zwiększenie poufności korespondencji.

PHP

To skryptowy język programowania, wykonywany po stronie serwera i umożliwiający tworzenie dynamicznej witryny www, został stworzony specjalnie na potrzeby Internetu i dlatego jest znacznie wygodniejszy w użyciu niż np. CGI . Więcej informacji na stronie dewelopera php

POP3

Post Office Procotol – Protokół wykorzystywany przy pobieraniu poczty z serwera pocztowego.

Przeglądarka www

Program umożliwiający oglądanie stron internetowych np. Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

Przeniesienie (zmiana delegacji) domeny

Oznacza zmianę przypisania domeny do obsługującego ją serwera nazw; związane najczęściej ze zmianą dostawcy usług internetowych.

Rejestracja domeny

Proces starań o uznanie prawa do dysponowania nazwą domenową; domena zarejestrowana to taka, która posiada swojego dysponenta.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol – Podstawowy protokół wykorzystywany przy wysyłaniu poczty elektronicznej.

Serwer

Komputer dostarczający usług innym komputerom, np. serwer pocztowy to komputer, na którym znajdują się skrzynki pocztowe.

Serwer dedykowany/fizyczny

Fizyczny serwer dedykowany to jednostka komputerowa udostępniona w całości na potrzeby klienta, skonfigurowana zgodnie z jego preferencjami; serwery tego rodzaju przeznaczone są dla klientów wymagających usług niestandardowych, dla których serwer wirtualny jest niewystarczający.

Serwer wirtualny

Jest to wirtualnie zrealizowany zestaw usług dostępny pod wspólną nazwą domeny lub adresem IP; wśród najczęściej udostępnianych usług są: poczta e-mail, www, ftp. jeden serwer fizyczny może zostać tak skonfigurowany, aby obsługiwać wiele serwerów wirtualnych ze względu na fakt, iż pojedynczy serwer wirtualny zużywa jedynie niewielką część zasobów sprzętowych komputera.

Shell

Bezpośredni dostep do serwera, umożliwia między innymi uruchamianie programów na serwerze bezpośrednio z wiersza poleceń komputera osobistego .

Sklep Internetowy

Strona www, za pomocą której można dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży, przy wykorzystaniu kart kredytowych, lub przelewów pocztowych

Spam

Niepożądana korespondencja, wiadomości elektroniczne rozsyłane pocztą elektroniczną, najczęściej pełniące funkcję reklamy.

SSL

Secure Socket Language – Protokół zapewniający bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy serwerem internetowym, a klientem (tj. komputerem lokalnym).

SQL

Structured Query Language – Standardowy język zapytań do obsługi relacyjnej bazy danych; język programowania baz danych i ich sieciowych serwerów.

Limit transferu

To maksymalna ilość danych jakie można przetransferować do i z serwera w ciągu 1-go miesiąca bez ponoszenia dodatkowych opłat.

URL

Uniform Resourace Locator – Jest to wspólny dla całego Internetu sposób adresowania zasobów, tzn. nie jest to adres serwera tylko konkretnego pliku, skrzynki emailowej, etc.

Quota

Limit przestrzeni dyskowej – dostępny w ramach serwera / konta e-mail powierzchnia dyskowa.

Pakiet Standard

10 GB przestrzeni dyskowej, doskonały pakiet na początek

ceny od 29,-/rok Sprawdź

Pakiet Special

20GB przestrzeni dyskowej, dobry wybór dla kilku stron

ceny od 59,-/rok Sprawdź

Pakiet Exclusive

40GB przestrzeni dyskowej na twoje strony i pocztę

ceny od 89,-/rok Sprawdź

Pakiet Profesional

100GB przestrzeni dyskowej na strony, pocztę i pliki

ceny od 159,-/rok Sprawdź