Masz jakieś pytania ?
< Wszystkie tematy

DirectAdmin – wiadomości urlopowe

Drukuj

Bardzo często nasi klienci pytają o możliwość ustawienia wiadomości urlopowej dla swoje poczty obsługiwanej w OpenHost. W kilku słowach opiszemy jak szybko i łatwo zrobić to w panelu DirectAdmin.
Po zalogowaniu się na swoje konto należy wybrać opcję „Wiadomości urlopowe” z sekcji „Zarządzanie pocztą E-mail”.

Ustaw wiadomość urlopową

W kolejnym kroku wybieramy przycisk „USTAW WIADOMOŚĆ URLOPOWĄ”.

Konfiguracja wiadomości urlopowej

Konto wiadomości urlopowej – w tym polu ustawiamy adres e-mail dla którego ma działać nasza wiadomość urlopowa.
Przedrostek tematu – ustawiamy tekst poprzedzający oryginalny temat w odpowiedzi naszej wiadomości urlopowej.
Rozpoczęcie urlopu – ustawiamy datę oraz porę dnia od której wiadomości urlopowe mają zacząć funkcjonować.
Zakończenie urlopu – pora dnia oraz data od której wiadomości urlopowe mają przestać działać.
Wiadomość urlopowa – treść wiadomości urlopowej jaka ma zostać odesłana w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.
Dodatkowe ustawienia – dodatkowo możemy ustawić „Content-Type” czyli format wiadomości jakim wysyłana jest odpowiedź (text/plain) dla wiadomości tekstowej lub (text/html) dla wiadomości w formacie html. „Częstość odpowiedzi” odpowiedzialna jest za minimalny czas przed powtórzeniem odpowiedzi temu samemu nadawcy (zalecamy nie ustawiać poniżej 2 dni).

Na na koniec klikamy przycisk „UTWÓRZ” aby zapisać wiadomość urlopową.