Masz jakieś pytania ?
< Wszystkie tematy

cPanel – zmiana wersji php

Drukuj

Zmiana wersji php w panelu cPanel

W panelu administracyjnym cPanel mamy możliwość zmiany aktualnie używanej wersji PHP.
W tym celu należy zalogować się do panelu, a następnie w sekcji „Oprogramowanie” musimy wybrać link „Menadżer wielu wersji języka PHP”.

Wybór wersji PHP

W kolejnym kroku zaznaczamy domenę dla której chcemy zmienić PHP i z menu rozwijanego wybieramy interesującą nas wersje php.

Zatwierdzamy wybór klikając „Zastosuj”.

Starsze wersje PHP

Jeżeli chcesz skorzystać ze starszej wersji PHP, która nie jest widoczna w tym miejscu możesz to zrobić z pośrednictwem pliku „.htaccess”.
W tym celu musisz edytować plik .htaccess dowolnym edytorem tekstowym jak np. „Notatnik” i zamieścić w nim wpis:

<FilesMatch "\.php$">
AddHandler application/x-httpd-php53 .php
</FilesMatch>

Ostatnie cyfry wpisu „x-httpd-php53” w tym przypadku 53 oznaczają wersje , której chcemy użyć w tym przypadku php 5.3.
W ten sposób możemy skorzystać z php od wersji 5.3 do 8.1.


Jeśli masz problem z wykonaniem zmiany, lub nie ma dostępnej interesującej cię wersji php skontaktuj się z naszym działem technicznym.