Masz jakieś pytania ?
< Wszystkie tematy

Cpanel – zmiana hasła, rozmiaru konta e-mail

Drukuj

Logowanie do panelu

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego należy przejść do sekcji „E-email”, a następnie kliknąć w „Konta e-mail”.

Wybór konta e-mail

Na liście kont e-mail znajdź konto dla którego chcesz dokonać zmiany a następnie kliknij w opcję „Zarządzaj”.

Zmiana hasła

W przypadku zmiany hasła w części „ZABEZPIECZENIA” w polu „Nowe hasło” podaj hasło do konta, lub skorzystać z opcji „Wygeneruj” aby wygenerować hasło.

Następnie przewiń stronę w dół i kliknij przycisk „Update Email Settings” aby zapisać nowe ustawienia.

Zmiana rozmiaru konta e-mail

Aby dokonać zmiany rozmiaru konta e-mail należy w sekcji „STORAGE” wpisać w polu „Allocated Storage Space” nowy rozmiar w Megabajtach (MB) lub wybrać opcje „Nieograniczone” aby usunąć istniejący limit przestrzeni dyskowej dla konta e-mail.

Blokowanie/Odblokowywanie konta e-mail

W sekcji „RESTRICTIONS” (Ograniczenia) mamy możliwość ustawienia/nadania ograniczeń dla konta jeśli chodzi o pocztę przychodzącą i wychodzącą oraz możemy zawiesić możliwość logowania do konta e-mail.

Blokada poczty przychodzącej

Za zablokowanie poczty przychodzącej odpowiada sekcja „Receiving Incoming Mail” i mamy dostępne opcje „Allow” (Zezwól) lub „Zawieś” (Zablokuj).

Blokada poczty wychodzącej

Za zablokowanie poczty wychodzącej odpowiada sekcja „Sending Outgoing Email” i tu mamy do wybpru opcje: „Allow” (Zezwól) , „Zawieś” (Zablokuj) oraz „Hold” (Wstrzymaj).

Blokada logowania

Za blokadę logowania odpowiada sekcja „Logging In” i dostępne opcje „Allow” (Zezwól) lub „Zawieś” (Zablokuj).

* pamiętaj aby zawsze wszystkie wprowadzone zmiany zapisać poprzez wybranie przycisku „Update Email Settings”.