Zamawiam hosting


Formularz zamówieniowy

Wybierz pakiet hostingowy

Dane płatnika


Należy podać Imię i Nazwisko właściciela konta lub w przypadku firmy jej reprezentanta.
Adres email będzie służył do komunikacji z klientem w sprawach płatności jak i administracyjnych.
UWAGA! Adres musi być aktualny!

Dane teleadresowe

Prosimy o podanie poprawnej pełnej nazwy ulicy.
Prosimy o podanie numeru domu, lokalu itp.
Prosimy o podanie nazwy miejscowości.
Prosimy o podanie numeru kodu pocztowego podanej miejscowości
Prosimy o wybranie kraju.
Prosimy o podanie aktywnego poprawnego numeru telefonuDane konta hostingowego

Indywidualny identyfikator za pomoca którego będzie następowało logowanie do panelu administracyjnego oraz głównego konta FTP. 3 do 8 znaków.
Jeśli nie posiadasz własnej domeny otrzymasz od nas subdomenę w formie 'twojanazwa.type.pl'. W przypadku rejestracji nowej domeny lub już istnieącej należy podać jako serwery dns ns1.va.pl 51.83.238.148 ns2.va.pl 217.182.200.112
Można podac dane osoby która będzie upoważniona do kontaktu z nami w celach administracyjnych konta hostingowego.
Tu można wpisać dane do faktury VAT lub adres korespondencyjny jeśli jest inny niż podany powyżej itp.
* Oświadczam, że zapoznałem się, akceptuję i będę przestrzegać regulamin.
* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia .
* - Pola obowiązkowe
Konto zostaje aktywowane do 24 godzin (w godzinach pracy biura) od chwili złożenia zamówenia. Do czasu opłacenia faktury proforma konto testowe będzie aktywne przez okres 7 dni.